Code of Conduct

Formål:

Magicons code of conduct (etiske retningslinjer) skal speile Magicons verdier, og har som formål å gi alle deltagere og crew en felles plattform for samhandling.

Magicons verdier er:

  • Profesjonalitet
  • Nyskapende
  • Inkluderende
  • Ærlighet
  • Respekt
  • Ansvar
  • Data Driven

Den skal sørge for at alle (uansett om de har kjennskap til cosplay miljøet eller ikke), skal ha en felles forståelse for hvordan vi skal forholde oss, henvende oss og behandle hverandre. Den skal sørge for at alle involverte har en hyggelig og god opplevelse på Magicon, og at alle skal ha et ønske om å komme tilbake på fremtidige cons. Magicons Code Of Conduct skal ha en forankring i Norsk lov, normer og god folkeskikk.

Retningslinjer

Rus:
Magicon er et rusfritt arrangement- security forbeholder seg retten til å kontrollere innhold i drikkeflasker, beholdere mm.

Dersom vi mistenker at deltagere eller crew er påvirket av rus  vil dette medføre bortvisning fra arrangementet

Magicon er et røykfritt arrangement, røyking og bruk av e-sigaretter skal kun skje på anviste plasser utendørs.

Personvern:

Magicon skal være et arrangement for alle, på tvers av religion, seksuell legning, kjønnsidentitet, etnisitet, alder og oppvekst.

Vis hensyn og respekter andre mennesker. 

Cosplay is not consent – Man skal oppføre seg respektfullt uansett hva slags kostyme eller cosplay andre deltagere har valgt å portrettere. Berøring skal kun skje etter samtykke.

Man kan kun ta bilder av andre deltagere med deres samtykke.

Kostymer skal som et minimum dekke kjønnsdeler og brystvorter, husk at Magicon er et arrangement for alle. Security vil vurdere kostymer opp imot dette i hvert enkelt tilfelle.

Mobbing, rasistiske, hatefull, krenkende og nedsettende kommentarer eller tale skal ikke forekomme. Slik oppførsel vil også kunne føre til utvisning fra Magicon. 

Magicon skal være et mobbefritt arrangement 

Du er ansvarlig for egen oppførsel og konsekvensene av dine handlinger.

Free hugs

Alle som skal dele ut free hugs, er hjertelige velkommen, men vi har også her noen regler:

  • Skilt er påkrevd.
  • Har du skilt, kan folk komme til deg å spørre pent om en klem.
  • Du skal ikke gå rundt å spørre folk om de vil ha en free hug. Dette kan oppfattes som mas, og føles ubehagelig.

Alle skal ha det gøy, og ikke føle seg tvunget til å klemme noen bare fordi vedkommende har et skilt. Det er også mange som bruker mye tid på kostymene sine, og sminken sin, og som ikke vil ha det ødelagt av en klem.

Kostymer og props:

Vær oppmerksom på dine omgivelser, pass på andre deltagere og gjenstander. Mange Cosplayere bruker mye tid og energi på å lage sine cosplays, og du kan bli holdt erstatningspliktig om du ødelegger disse.  

Alle kostymer, kostymedeler og eiendeler vil bli kontrollert av Security før du slipper inn på Magicon.  Dette gjøres for å sikre at kostymer eller props (rekvisitter) ikke strider mot Magicons  regler og  retningslinjer, eller på annen måte utgjør en trussel mot arrangementets sikkerhet.

Magicon forbeholder seg retten til å avvise eller oppbevare våpen, kostymedeler  eller andre upassende/utrygge artikler etter en skjønnsmessig vurdering. 

Magicon forbeholder seg retten til å inndra og oppbevare kostyme deler, selv om de er forhåndsgodkjent, hvis de strider mot Norsk lov eller Magicons  interne regler. 

Grove brudd på straffelovens paragraf 189 c, vil bli politianmeldt. (se paragraf i bunnen av dokumentet).

Vi forbeholder oss også retten til å bortvise deltakere om de ikke følger Magicons regler, eller instrukser gitt av crew medlemmer.

Ansvar og plikter:

Magicon ønsker å være et rent arrangement, benytt deg derfor av søppelbøtter, askebegre og pantestasjoner på conet. 

Deltager plikter å lese og forstå regelverket. Magicon forbeholder seg retten til å endre eller rette regelverk. Det er deltakeren sitt ansvar å holde seg oppdatert på gjeldende regelverk. Deltakeren skal ha lest og satt seg inn i Magicon sine våpenregler på forhånd.

Magicon er ikke økonomisk ansvarlig for kostymedeler som blir oppbevart av security crew. 

Du som deltaker plikter å følge instruksjoner gitt av politi, brann og ambulansepersonell, samt crew medlemmer, eller ansatte på Lørenskog Hus. 

Det er ikke lov å medbringe elektriske husholdningsartikler, herunder vannkokere, mikrobølgeovner m.m. Det er selvfølgelig lov med telefonladere, eller ladere til andre elektriske artikler.

Varsling: :

Opplever du uønsket adferd, så ta kontakt med nærmeste Crew medlem. Denne personen vil sette deg i kontakt med Security. Security crewet vil ta tak i den uønskede hendelsen. 

Om du ser noen som trenger hjelp, ta kontakt med nærmeste crew medlem.