Våpenregler

Magicon skal være et trygt sted for både crew og besøkende og vi tar sikkerhet på alvor. Vi har derfor utarbeidet regler for hva som er tillatt av våpen, rekvisitter og kostymer ved vårt arrangement med utgangspunkt i Norsk straffelov.

Straffeloven 189 C sier:

§ 189.Ulovlig bevæpning på offentlig sted
Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som på et offentlig sted forsettlig eller grovt uaktsomt har med

a) skytevåpen,
b) luft- og fjærvåpen,
c) våpenetterligninger som lett kan forveksles med skytevåpen, eller
d) skytevåpen som er deaktivert etter våpenloven 20. april 2018 nr. 7 § 27.
På samme måte straffes den som på et offentlig sted bærer kniv eller lignende skarpt redskap som er egnet til å påføre noen en kroppskrenkelse.

Forbudet i første og annet ledd gjelder ikke skytevåpen, kniv eller annet redskap som brukes til, bæres eller medbringes i forbindelse med arbeid, friluftsliv eller et annet aktverdig formål.

Magicons regler for våpen/rekvisitter og kostymer:

Alle våpenreplikaer skal ha oransje/rød tupp

Vi tillater ingen demilitariserte våpen

Vi tillater ingen airsoft eller paintballvåpen 

Buer og armbrøster skal ha slakk streng, og skal ikke være mulig å skyte med

Prosjektiler skal ikke være skarpe eller harde, og tuppen av prosjektilet skal være avrundet eller myk

Vi tillater ingen fungerende prosjektilvåpen (herunder gjelder også blåserør)

Kastevåpen skal være utført i foam eller andre myke materialer, det er strengt forbudt å bruke kastevåpen. 

Kniver (springkniver, batangakniver, slåsshansker(knokejern), mm.), er forbudt. Det er dog tillatt med våpen utført i myk gummi. 

Stav, kan da ikke overstige en totalhøyde på 2 meter (200cm), kan heller ikke ha spiss tupp eller andre skarpe kanter

Nagler i metall skal ikke overstige 3cm og de skal ha avrundet tupp.

Nagler laget i myke materialer ( lær, foam osv) 15cm

Rustninger i metall skal ikke ha skarpe kanter, eller spisse deler. Rustningshansker vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle.

Hanskene skal da ikke kunne brukes som knokejern, eller slåsshansker

Fyrverkeri/Eksplosiver er forbudt, herunder også kruttlapper, stjerneskudd osv

Nerf våpen er godkjent, men avtrekkeren vil bli strippset fast slik at den ikke kan brukes

Håndjern skal være utført i plast, og skal være mulig å løse ut uten nøkkel

Pisk vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle.

Balltre, slegger, hammere skal være utført i foam eller andre myke materialer, det er ikke lov med treverk eller metall.

Spiker, skruer, nagler og annet tilbehør til kostymer skal ikke overstige 3cm om de er i metall, og skal ha avrundede tupper. Kostymedeler som er utført i foam eller andre myke materialer er godkjent.

Sakser som en del av kostyme, skal være fastmontert, eller laget i foam/ myke materialer
Dersom det er del av syskrin eller emergency cosplay kit vil jeg si at det er innafor så lenge det er nedpakket når det ikke er i bruk.

Kjettinger som en del av kostyme skal ikke overstige 50cm om de er laget av metall. Kjettinger laget av foam eller andre myke materialer har fri lengde.

Andre props utført i materialer som resin eller lignende må ikke være utformet på et måte som kan skade andre og følger samme resonnement som de listet over.


Ved ankomst:

Alle kostymer, kostymedeler og eiendeler vil bli kontrollert av Security før du slipper inn på Magicon. Og de slipper kun inn om de ikke strider mot Magicon sine regler eller retningslinjer, eller på annen måte utgjør en trussel mot arrangementets sikkerhet.

Securitycrewet forbeholder seg retten til å avvise eller oppbevare våpen, rustningsdeler eller annet på en skjønnsmessig vurdering. 

Security crewet forbeholder seg retten til å inndra og oppbevare kostyme deler, selv om de er forhåndsgodkjent, hvis de strider mot Norsk lov eller Magicon sine egne interne regler. 

Vi forbeholder oss også retten til å bortvise deltagere om de ikke følger Magicons regler, eller instrukser gitt av crew medlemmer.

Deltager plikter å lese og forstå regelverket. Magicon forbeholder seg retten til å endre eller rette regelverk.

Det er deltageren sitt ansvar å holde seg oppdatert på gjeldende regelverk. 

Magicon er ikke økonomisk ansvarlig for kostymedeler som blir oppbevart av security crew. 

Forhåndsgodkjenning:

Det er mulig å sende inn bilder av kostyme eller kostyme deler for forhåndsgodkjenning,

Mailen sendes til security@magicon.no